Forte is a powerful way to display your portfolio, putting your best shots up front, then allowing visitors to dig further into the projects they want to see. 


Site

RIIMISANAKIRJA sisältää yli 82 000 sanan lopun mukaan ryhmiteltyä sanaa.


Header

Selkeän jaottelun ansioista käyttäjän on helppo löytää tarvitsemansa riimit. 
Kirja sisältää myös esimerkkejä siitä, miten sanalistaa täydentäviä sanoja
voidaan muodostaa lisää. 


Index

Riimisanakirjan sanasto on valittu käyttäjän käytännön tarvetta ajatellen, 
jolloin se sisältää myös arkikielen ja slangin sanoja.


Blog

Sidebar Position - determines the position / display of the blog sidebar.

Sidebar Width - sets the width used for the blog sidebar.